Γίνε Υποστηρικτής του "ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ" από 1€

Γίνε Υποστηρικτής του "ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ"


Υποστηρίξτε το "ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ" και βοηθήστε μας να προσφέρουμε πολιτισμό στο νησί μας.

Το "ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ" είναι αστική ΜΗ κερδοσκοπική εταιρία και χρειαζόμαστε την υποστήριξη σας, ακόμη και με 1€